Chi tiết sản phẩm

CÁP ĐIỆN HẠ THẾ TRUNG THẾ CAO THẾ THỊNH PHÁT

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả : CÁP ĐIỆN HẠ THẾ TRUNG THẾ THỊNH PHÁT
Cáp ngầm trung thế CXV/DSTA/PVC 3x50mm2 -24Kv
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70
Cáp CXV 50 mm2 -24kV
Cáp CXV 25 mm2 -24kV
Cáp Cu/XLPE/CTS/PVC 185 mm2 -24kv
Cáp Cu/XLPE/Sehh/PVC/DSTA/PVC 3x35mm2 -24kv
Cáp Cu/XLPE/Sehh/PVC/DSTA/PVC 3x400 mm2 -24kv
Cáp Cu/XLPE/Sehh/DASTA/PVC 3x50mm2-24kv
Cáp Cu/XLPE/Sehh/DASTA/PVC 3x70mm2-24kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 95 mm2 -24kv
Cáp Cu/ XLPE/PVC 25mm2-24kv
Cáp Cu/XLPE/PVC/CTS/PVC 3x50 mm2 -24kv Băng đồng Cu=0.05mm
Cáp Cu/XLPE/PVC/CTS/PVC 3x95 mm2 -24kv Băng đồng Cu=0.05mm
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300mm2 -24KV băng Đồng CU = 0.05mm
Cáp Cu/XLPE/PVC/CTS/PVC 3x240 mm2 -24kv Băng đồng Cu=0.05mm
Cáp Cu/PVC 2.5 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 50 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 70 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 90 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 120 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 150 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 185 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 200 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 240 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/PVC 300 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 1x300 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 2x16 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 2x300mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x4 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x6 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x25 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x35 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 4x10 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 4x16 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 4x25 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 4x35 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 4x50 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 4x185 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/Mica/XLPE/PVC 2x1.5 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/Mica/XLPE/PVC 4x1.5 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x6 +1x4mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x10 + 1x6mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x16 + 1x10mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 150mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x2.5mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x240 + 1x150mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x300 + 1x240mm2 -0.6/1kv
Cáp C5T/XLPO/XLPO 1x2,5 mm² - 1,5/1,5kV DC
Cáp C5T/XLPO/XLPO 1x150 mm²- 1,5/1,5kV DC
Cáp Cu/ PVC 250 mm2 -0.6/1kv
Cáp Cu/ PVC 150 mm2 -0.6/1kv
Cáp CVV 4x4mm2 - 300/500V
Cáp CVV 2x4mm2 - 300/500V
Cáp CXV 2x2.5mm2 - 300/500V
Cáp đồng trần 25mm2
Cáp Cu/XLPE/PVC/DASTA/PVC 4x16 -0.6/1Kv

 

Đang online: 11 |  Tháng 12307 |  Tổng truy cập: 374252
Hotline tư vấn miễn phí: 0937954968
Hotline

Hỗ trợ0937954968

Zalo
Zalo