Chi tiết sản phẩm

CÁP ĐIỆN HẠ THẾ TRUNG THẾ CAO THẾ LSVINA

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả : CÁP ĐIỆN HẠ THẾ TRUNG THẾ CAO THẾ LSVINA
CÁP ĐIỆN LSVINA
MÃ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI:
24kV Cu/XLPE/PVC 1x25mm2
12.7/22 (24) kV -Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x120mm2 băng đồng 0.055
2.7/22 (24) kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x120mm2 băng đồng 0.07
12.7/22 (24) kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x95mm2 băng đồng 0.07
12/20(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95mm2
20/35 (40.5) kV - Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm2 băng đồng 0.127
20/35 (40.5) kV Cu/XLPE/PVC 3x50mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x240mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x150mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 2x2,5mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x16mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x120mm2
12/20(24)kV Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x95mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/FR-PVC 1x120mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/FR-PVC 1x50 mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 4x4mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 3x2.5mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x300mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x240mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x185mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x150mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x95mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x70mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x50mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x35mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x10mm2
0.6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x6mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x300mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x185mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x150mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x120mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x70mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x50mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x35mm2
0.6/1kV Cu/PVC 1x25mm2
Cu/PVC/PVC-S 4x3.5mm2
Cu/PVC/PVC-S 2x3.5mm2
Dây đồng trần M50
 

 

Đang online: 15 |  Tháng 5508 |  Tổng truy cập: 387547
Hotline tư vấn miễn phí: 0937954968
Hotline

Hỗ trợ0937954968

Zalo
Zalo