Chi tiết sản phẩm

RƠ LE TRUNG GIAN FINDER RƠ LE THỜI GIAN FINDER

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả : Rơ le trung gian Rơ le bảo vệ điện áp Rơ le bảo vệ dòng điện Rơ le thời gian
Rơ le trung gian
Rơ le bảo vệ điện áp
Rơ le bảo vệ dòng điện
Rơ le thời gian
Mã sản phẩm:
Rơ le 34.51.7.024.0010 + đế gắn 93.01.7.024- Điện áp 24VDC, 1NO/1NC-6A
Rơ le 34.81.7.024.9024
Rơ le 34.51.7.048.0010 + đế gắn 93.01.7.024- Điện áp 48VDC, 1NO/1NC-6A
Rơ le 38.81.7.024.9024
Rơ le trung gian 24VDC 40.51.9.024.0000
Rơ le 40.52.9.024.0000 + đế gắn 95.05SMA- Điện áp 24VDC, 2NO/2NC-8A
Rơ le 40.52.9.012.0000 + đế gắn 95.05SMA- Điện áp 12VDC, 2NO/2NC-8A
Rơ le 40.52.8.024.0000
Rơ le 40.31.9.024.0000
Rơ le 44.52.9.024.0000 + đế gắn 95.05SMA- Điện áp 24VDC, 2NO/2NC-8A
Rơ le 46.61.9.024.0074
Rơ le 46.61.048.0040
Rơ le 55.32.9.220.0040 + đế gắn 94.74SMA- Điện áp 220VDC, 2NO/2NC-10A
Rơ le 55.34.9.024.0074 + đế gắn 94.74SMA- Điện áp 24VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le 55.34.9.024.0040 + đế gắn 94.04SMA- Điện áp 24VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le 55.34.9.220.0040 + đế gắn 94.74SMA- Điện áp 220VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le 55.34.9.230.0054 + đế gắn 94.74SMA- Điện áp 230VAC, 4NO/4NC-7A
Rơ le 56.32.9.024.0040 + đế gắn 96.72SMA- Điện áp 24VDC, 2NO/2NC-12A
Rơ le 62.32.9.110.0040 + đế gắn 92.03SMA- Điện áp 110VDC, 2NO/2NC-10A
Rơ le trung gian 55.32.9.024.0040
Rơ le trung gian 55.32.9.024.0074
Rơ le trung gian 55.32.9.048.0040
Rơ le trung gian 55.32.9.110.0040
Rơ le trung gian 55.32.9.024.0080
Rơ le trung gian 55.32.9.220.0040
Rơ le trung gian 55.33.8.024.0000
Rơ le trung gian 55.33.8.024.0050
Rơ le trung gian 55.33.8.230.0010
Rơ le trung gian 55.33.8.230.0050
Rơ le trung gian 55.33.9.024.0000
Rơ le trung gian 55.33.9.024.0010
Rơ le trung gian 55.33.9.024.0090
Rơ le trung gian 55.34.8.024.0040
Rơ le trung gian 55.34.8.024.0054
Rơ le trung gian 55.34.8.060.0020
Rơ le trung gian 55.34.8.060.0040
Rơ le trung gian 55.34.8.110.0040- Điện áp 110VAC, 4NO/4NC-7A
Rơ le trung gian 55.34.8.120.0040
Rơ le trung gian 55.34.8.230.0040- Điện áp 230VAC, 4NO/4NC-7A
Rơ le trung gian 55.34.8.230.0054
Rơ le trung gian 55.34.8.230.5040
Rơ le trung gian 55.34.9.012.0040
Rơ le trung gian 55.34.9.024.0020
Rơ le trung gian 55.34.9.024.0040- Điện áp 24VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le trung gian 55.34.9.024.0070
Rơ le trung gian 55.34.9.024.0074
Rơ le trung gian 55.34.9.024.0090
Rơ le trung gian 55.34.9.024.0094
Rơ le trung gian 55.34.9.024.5040
Rơ le trung gian 55.34.9.048.0040- Điện áp 48VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le trung gian 55.34.9.110.0020
Rơ le trung gian 55.34.9.110.0040- Điện áp 110VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le trung gian 55.34.9.125.0020
Rơ le trung gian 55.34.9.125.0040
Rơ le trung gian 55.34.9.220.0020
Rơ le trung gian 55.34.9.220.0040- Điện áp 220VDC, 4NO/4NC-7A
Rơ le trung gian 56.32.8.230.0040
Rơ le trung gian 56.32.9.012.0040
Rơ le trung gian 56.32.9.024.0040
Rơ le trung gian 56.32.9.220.0040
Rơ le trung gian 56.32.9.110.0040
Rơ le trung gian 56.34.8.060.0040
Rơ le trung gian 56.34.8.110.0040
Rơ le trung gian 56.34.8.230.0040- Điện áp 230VAC, 4NO/4NC-12A
Rơ le trung gian 56.34.8.230.0050
Rơ le trung gian 56.34.9.012.0040
Rơ le trung gian 56.34.9.024.0040- Điện áp 24VDC, 4NO/4NC-12A
Rơ le trung gian 56.34.9.024.4010
Rơ le trung gian 56.34.9.110.0040- Điện áp 110VDC, 4NO/4NC-12A
Rơ le trung gian 56.34.9.125.0010
Rơ le trung gian 56.34.9.125.0040
Rơ le trung gian 56.34.9.220.0040- Điện áp 220VDC, 4NO/4NC-12A
Rơ le trung gian 60.13.9.220.0040
Rơ le trung gian 60.13.9.024.0040
Rơ le trung gian 60.13.8.230.0040
Rơ le trung gian 60.13.9.110.0040
Rơ le trung gian 62.32.9.220.0040
Rơ le trung gian 62.32.9.110.0040
Rơ le trung gian 62.33.9.024.0040
Rơ le 62.33.8.230.0040
Rơ le 65.31.9.012.0300
Rơ le bảo vệ 70.62.8.400.0000
Rơ le bảo vệ 70.61.8.400.0000
bộ nguồn 78.36.1.230.2401
Rơ le 7T.91.0.000.2403 
Rơ le thời gian  80.01.0.240.0000
Rơ le thời gian  80.41.0.240.0000
Rơ le thời gian  83.01.0.240.0000
Rơ le thời gian  83.02.0.240.0000
Rơ le thời gian  83.11.0.240.0000
Rơ le thời gian  83.82.0.240.0000
Rơ le thời gian  85.02.0.024.0000
Rơ le thời gian  85.04.0.024.0000
Rơ le thời gian  88.02.0.230.0002
Rơ le thời gian  88.12.0.230.0002
Rơ le thời gian  88.92.0.240.0001
 
Đang online: 18 |  Tháng 8331 |  Tổng truy cập: 370276
Hotline tư vấn miễn phí: 0937954968
Hotline

Hỗ trợ0937954968

Zalo
Zalo