Chi tiết sản phẩm

RCCB 2P 4P ABB CẦU DAO TỰ ĐỘNG DÒNG RÒ 2P 4P ABB APTOMAT DÒNG RÒ 2P 4P ABB

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả : RCCB 2P 4P ABB CẦU DAO TỰ ĐỘNG DÒNG RÒ 2P 4P ABB, APTOMAT DÒNG RÒ 2P 4P ABB Dòng 25-100A Các mức chống dòng rò 30, 100, 300, 500mA
RCCB 2P 4P ABB CẦU DAO TỰ ĐỘNG DÒNG RÒ 2P 4P ABB, APTOMAT DÒNG RÒ 2P 4P ABB
Dòng 25-100A
Các mức chống dòng rò 30, 100, 300, 500mA
Các mã sản phẩm:
FH202 AC-25/0,03                        
FH202 AC-40/0,03                       
FH202 AC-63/0,03                       
F202 AC-80/0,03                        
F202 AC-100/0,03                       
FH202 AC-25/0,1                        
FH202 AC-40/0,1                        
FH202 AC-63/0,1                        
F202 AC-80/0,1                         
F202 AC-100/0,1                        
FH202 AC-25/0,3                        
FH202 AC-40/0,3                        
FH202 AC-63/0,3                        
F202 AC-80/0,3                          
F202 AC-100/0,3                        
FH204 AC-25/0,03                       
FH204 AC-40/0,03                       
FH204 AC-63/0,03                       
F204 AC-80/0,03                        
F204 AC-100/0,03     
FH204 AC-25/0,1                        
FH204 AC-40/0,1                        
FH204 AC-63/0,1                        
F204 AC-80/0,1                         
F204 AC-100/0,1                        
FH204 AC-25/0,3                         
FH204 AC-40/0,3                        
FH204 AC-63/0,3                        
F204 AC-80/0,3                         
F204 AC-100/0,3  
                   
Đang online: 11 |  Tháng 12035 |  Tổng truy cập: 373980
Hotline tư vấn miễn phí: 0937954968
Hotline

Hỗ trợ0937954968

Zalo
Zalo