Chi tiết sản phẩm

ĐẦU CÁP TPLUG ELBOW RAYCHEM

Mã sản phẩm :
Liên hệ
Mô tả : Đầu Tee connector 24kV - 800A, 3 pha Đầu Sub-Tee connector 24kV - 800A, 3 pha Đầu Tee connector 24kV - 800A, 3 pha Đầu Sub-Tee connector 24kV - 800A, 3 pha Elbow connector 24kV, 250A, 3 pha Straight connector 24kV, 250A, 3 pha
Đầu nối cáp Tee connector 24kV - 800A, 3 pha
Đầu nối cáp Sub-Tee connector 24kV - 800A, 3 pha
Đầu nối cáp Elbow connector 24kV, 250A, 3 pha
Đầu nối cáp Straight connector 24kV, 250A, 3 pha
Mã sản phẩm:
Đầu nối cáp ngầm 24KV, loại Tee, 3pha, 800A, 150-240mm2 (Mã: ELBC-824-1524-SC)-(PK4)
Đầu nối cáp ngầm 24KV, loại Sub-Tee, 3pha, 800A, 150-240 mm2 (Mã: ELBC-CC-824-1524-SC)-(PK4)
Đầu nối cáp ngầm cách điện trung thế 24KV, 800A, dạng chữ T, 3pha, 95-240mm2 (Mã: RSTI-5854-01)
Đầu nối cáp ngầm cách điện trung thế 24KV, 800A, dạng chữ T, 3pha, 150-240mm2(ELBC-824-1524-SC)
Đầu nối cáp ngầm cách điện trung thế 24KV,800A, dạng chữ T, 3pha , 35-70mm2 (Mã: RSTI-5851-01)
Đầu nối cáp ngầm cách điện trung thế 24KV, loại Elbow, 3pha, 250A, 25-95mm2 (Mã: RSES-VD-525B-01)
Chống sét van trung thế 24KV, 10KA, dạng chữ T (Mã: RSTI-CC-68SA2410)
Chống sét van trung thế 18KV, 10KA, dạng chữ T (Mã: RSTI-CC-68SA1810)
Đầu nối cáp T-Connector 24kV, 800A, dùng cho cáp 3 pha 240mm2
T-Connector 24kV, 800A, dùng cho cáp 3 pha 50mm2
T-Connector 24kV, 800A, dùng cho cáp 3 pha 25~50mm2
T-Connector 24kV, 800A, dùng cho cáp 3 pha 35-70mm2
T-Connector 24kV, 800A, dùng cho cáp 3 pha 95-240mm
Đầu nối cáp Elbow connector 24kV, 250A, dùng cho cáp 3 pha 3x50mm2
Elbow connector 24kV, 250A, dùng cho cáp 3 pha 25~95mm2
Hộp nối 24kV, loại co nhiệt, dùng cho cáp 3 pha 3x240mm2
Hộp nối 24kV, loại co nguội đổ keo, 3 pha, dùng cho cáp đơn pha 240-300mm2
 
 
 
Đang online: 9 |  Tháng 6825 |  Tổng truy cập: 358162
Hotline tư vấn miễn phí: 0937954968
Hotline

Hỗ trợ0937954968

Zalo
Zalo